Politie 2.0 (deel 1)

Zoals een aantal van mijn lezers weet, ben ik sinds enkele maanden niet meer werkzaam als beleidsmedewerker in een bibliotheek, maar als adviseur digitale media. Bij de politie!

Net als bibliotheken is ook ‘de politie’ zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die ‘de nieuwe digitale wereld’ biedt, vooral op het gebied van communicatie. In drie delen zal ik een tipje van de sluier van mijn nieuwe werkgever lichten. Daarbij ga ik in op vragen als ‘wat zijn in het algemeen ontwikkelingen binnen de politiewereld’, ‘bestaat politie 2.0 en hoe ziet dit er dan uit?’ en ‘hoe ziet de toekomst van de politie in relatie tot internet eruit?’. In dit deel schrijf ik allereerst over enkele algemene tendensen in politieland.

Twee speerpunten

Twee belangrijke naar buiten toe gerichte speerpunten van de politie zijn het creëren van meer betrokkenheid van en samenwerking met burgers en ketenpartners om daardoor uiteindelijk de veiligheid in de samenleving te kunnen verbeteren.

Burgers (wat een rotwoord eigenlijk) zien met z’n allen veel meer dan de 50.000 politieagenten die Nederland rijk is. En dus heeft de politie burgers nodig in de strijd tegen misdaad; ook om meer aanhoudingen ‘op heterdaad’ te kunnen doen. Je hoeft zo niet achteraf op zoek naar de dader en dit is dus veel efficiënter. Vandaar ook dat de term ‘heterdaadkracht’ bij de politie in opkomst is.

De politie heeft bij nadere beschouwing veel met ketenpartners te maken en het is dan ook wenselijk dat die samenwerking goed verloopt. Denk bij ketenpartners bijv. aan de gemeente (uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid!), belastingdienst, provincie, maar ook commerciële partners zoals ondernemers. Partners kunnen helpen bij opsporing van boeven maar ook zeker bij het tegenhouden van criminaliteit.

Communicatie

Net als bibliotheken communiceert de politie ook van oudsher aanbodgericht; persberichten worden geschreven en op de eigen website gezet en geïnteresseerden moeten het daar maar komen halen. En omdat dit ook gebeurt – de media zijn over het algemeen zeer gretig als het gaat om politienieuws – kan de status quo gehandhaafd blijven. De media weten de informatie heel goed te vinden, maar dit geldt veel minder voor burgers; probeer op politie.nl maar eens iets te vinden! In enkele korpsen wordt wel al wat geëxperimenteerd met digitale nieuwsbrieven.
In de bibliotheekwereld werkt de communicatie met het publiek wel wat anders. Je moet vaak toch behoorlijk je best doen, bijvoorbeeld door relatiebeheer met de pers, om een bericht geplaatst te krijgen! Daar word je vanzelf proactiever van. Veel bibliotheken hebben het instrument digitale nieuwsbrief al uitgevonden; in Zuid-Holland mede dankzij het faciliterende werk van ProBiblio!

Web 2.0 gaat bij uitstek over interactief communiceren en dit biedt kansen voor de politie. Ten dele wordt hier momenteel al op ingespeeld, maar veelal is de politie nog zoekende naar de juiste methode en de nieuwe rol die erbij hoort.

In deel 2 van Politie 2.0 meer over wat de politie momenteel met en op internet doet.

Plaatjes geleend van Billy V en superciliousness.

Lees ook deel 2 en deel 3!

Deel dit artikel!
Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Share on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Reacties

 1. zegt

  Ik hoor van onze lokale preventiefunctionaris bij de politie dat ze kwa ict nogal kort gehouden wordt. Inloggen op het intranet van onze website voor ouders en opvoeders lukt haar daarom niet. Aan de andere kant steelt de politie de show met een gelikt systeem voor kennismanagement. Lijkt de bibliotheekwereld wel:)
  Leuk kijkje in jouw nieuwe wereld. Ik zie uit naar het vervolg.

 2. zegt

  @ Edwin: het echt interessante komt nog natuurlijk!

  @ Jan: heel frappant is ook dat ‘wij’ op sommige van onze eigen sites niet goed terecht kunnen! Je bevordert er in elk geval geen ‘internetwijsheid’ mee.

 3. René zegt

  Ik ben het met je eens dat de term ‘burgers’ voor verbetering vatbaar is. Gelukkig hebben de burgers voor de politie ook een term die, zeker in de tijd waarin we nu leven , nogal bejaard overkomt. Ik bedoel dan de aanduiding ‘diender’. Alsof de politieman/vrouw er uitsluitend is om de maatschappij te dienen en vooral zelf niet moet proberen om daar veel bij na te denken. Tijd dus om beide termen te vervangen door iets moderns dat de lading veel beter dekt. Wie heeft een suggestie ?

 4. zegt

  @ Henk: Thanks! Deel 2 volgt nog deze week!

  @ René: Wout, flik, smeris? 😉 Ik heb moeite met ‘burger’ maar besef ook dat ‘klant’ niet in alle gevallen een goede term is. Doe dan maar ‘inwoners’! En laat de politie dan maar gewoon de politie. Ik weet niets beters.

  Wel ouderwets dat de nieuwe (!) slogan van de politie is: “Waakzaam en dienstbaar”; dat klinkt dan heel vaderlijk en nederig tegelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.